آموزش های خیاطی

 

آموزش های خیاطی 


با کلیک کردن بر روی آموزش های زیر می توانید ویدیو مریوطه را مشاهد فرمایید 

 

دوخت راحت لباس

دوخت راحت لباس

دوخت راحت لباس

مولاژ لباس شب

مولاژ لباس شب

مولاژ لباس شب

آموزش مولاژ لباس شب

آموزش مولاژ لباس شب

آموزش مولاژ لباس شب

آموزش دوخت لباس سریع

آموزش دوخت لباس سریع

آموزش دوخت لباس سریع

مروارید دوزی

مروارید دوزی

مروارید دوزی

روش استفاده از پایه مروارید دوزی

روش استفاده از پایه مروارید دوزی

روش استفاده از پایه مروارید دوزی

آموزش لباس شب

آموزش لباس شب

آموزش لباس شب

آموزش  کار با پایه لول

آموزش کار با پایه لول

آموزش کار با پایه لول

آموزش دوخت یک کوسن زیبا

آموزش دوخت یک کوسن زیبا

آموزش دوخت یک کوسن زیبا

آموزش گل پارچه ای

آموزش گل پارچه ای

آموزش گل پارچه ای

آموزش روباندوزی گل

آموزش روباندوزی گل

آموزش روباندوزی گل

گلدوزی با دست

گلدوزی با دست

گلدوزی با دست

اضافه کردن پایه گان  به چرخ صنعتی

اضافه کردن پایه گان به چرخ صنعتی

اضافه کردن پایه گان به چرخ صنعتی

تبدیل لباس های قدیمی به جدید

تبدیل لباس های قدیمی به جدید

تبدیل لباس های قدیمی به جدید

با ما همراه باشید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تراز می باشد

Design by: DARIUSH ZAMANI